ΚΑΙΡΟΣ

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

ΑΠΕΡΓΙΑ - ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


Αύριο δε θα κάνουμε μάθημα λόγω της συμμετοχής μου στην απεργία.

Την Πέμπτη να φέρετε το βιβλίο της Ιστορίας, έχουμε το μάθημα για το Φιλελληνισμό και θα προχωρήσουμε σε νέο μάθημα.

Στα Μαθηματικά έχουμε τα παρακάτω προβλήματα ( να λυθούν με πίνακα ποσών και τιμών και με την απλή μέθοδο των τριών.

Ο κ. Γιώργος αγόρασε 8 μετοχές μιας ναυτιλιακής εταιρείας και πλήρωσε 288€. Πόσα € θα πληρώσει για να αγοράσει 74 μετοχές της ίδιας εταιρείας;

Ο Δήμος Πετρούπολης, για να κλαδέψει τα δέντρα της πόλης, έβαλε 9 εργάτες και τελείωσαν το κλάδεμα σε 30 ημέρες. Αν έβαζε διπλάσιους εργάτες, σε πόσες ημέρες θα τελείωναν το κλάδεμα;

Οι 18 τεχνίτες τελειώνουν ένα έργο σε 30 ημέρες. Αν φύγουν 6 τεχνίτες, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει το έργο;


Την Παρασκευή θα γράψουμε ένα μικρό διαγώνισμα με προβλήματα στα ανάλογα και στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά.