ΚΑΙΡΟΣ

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2013

Κι άλλα παιχνίδια - εξάσκηση για την Επανάσταση

  Η μεγάλη Επανάσταση
Η επανάσταση ξεκινά (Πολλαπλής επιλογής)
Η επανάσταση ξεκινά (Συμπλήρωση κενών)

Ήρωες και μάχες (Αντιστοίχιση)

Σημαντικές ημερομηνίες (Αντιστοίχιση)Στρατιωτικά - Πολιτικά - Διπλωματικά γεγονότα (Συμπλήρωση κενών)