ΚΑΙΡΟΣ

Κυριακή, 3 Μαρτίου 2013

Επανάληψη στη Γ΄ενότητα

Καλό είναι να κάνετε τις παρακάτω ασκήσεις ως ανακεφαλαίωση. Επίσης μπορείτε να μεταβείτε στο κάθε μάθημα και να κάνετε την επανάληψη - εμπέδωση που υπάρχει στο κάθε μάθημα. 

Α΄ΜΕΡΟΣ (μαθήματα 1 - 9)

Β΄ΜΕΡΟΣ (μαθήματα 10 - 18)