ΚΑΙΡΟΣ

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2013

ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ


ΓΛΩΣΣΑ
Να αντιγράψετε στο τετράδιο και να κάνετε την παρακάτω άσκηση

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΤΕΤΡΑΔΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
σελίδες 23-24, άσκηση 2.
σελίδα 25, άσκηση 1 α,β.
σελίδα 29, άσκηση 1.