ΚΑΙΡΟΣ

Τετάρτη, 9 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ

Στις παρακάτω παρουσιάσεις θα διαβάσετε και θα δείτε όλη τη θεωρία με αναλυτικά παραδείγματα για όλες τις κατηγορίες των εξισώσεων.Εξισώσεις (δείτε την παρουσίαση οπωσδήποτε)  
Η έννοια της μεταβλητής

Γενικά για τις εξισώσεις
Γενικά για τις εξισώσεις (δείτε την παρουσίαση οπωσδήποτε)


Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένουΕξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης