ΚΑΙΡΟΣ

Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

33. ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΠΟΣΑΑσκήσεις

1. Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος:

α. Η απόσταση Αθήνας - Τρίπολης είναι σταθερό ποσό.
β. Η πρόταση "Ο Κώστας είναι καλός μαθητής" εκφράζει ποσό.
γ. Το υψόμετρο του χωριού είναι μεταβλητό ποσό.
δ. Ο λογαριασμός της ΔΕΗ είναι μεταβλητό ποσό.


2. Βάζω Σ για τα σταθερά ποσά και Μ για τα μεταβλητά:

α. ο πληθυσμός μιας πόλης
β. το ύψος του Ολύμπου
γ. οι μαθητές της Στ τάξης
δ. τα βιβλία μιας βιβλιοθήκης
ε. το μήκος του Αλιάκμονα
στ. το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου


3. Υπογραμμίζω τις λέξεις που φανερώνουν ποσά:

φόβος                           θάρρος
ταχύτητα                       πλάτος
όγκος                            θερμοκρασία
ανδρεία                         επιφάνεια