ΚΑΙΡΟΣ

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Β 2. ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΥΛΩΝ

Παρουσίαση από το Σουδία Ι.Β. 2. Οι συνθήκες ζωής των υποδούλων - Quiz