ΚΑΙΡΟΣ

Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου 2012

Β 1. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ


Παρουσίαση από το Σουδία Γ.
Β. 1. Η κατάκτηση της ελληνικής Χερσονήσου - Quiz