ΚΑΙΡΟΣ

Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Ο Ελληνισμός της Μικράς Ασίας


Στις επόμενες παρουσιάσεις θα δείτε πολλές και ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που αποτυπώνουν τη ζωή των Ελλήνων στις περιοχές της Θράκης και της Μικράς Ασίας. Είναι σημαντικό να μην ξεχνούμε ότι σε αυτές τις περιοχές το ελληνικό στοιχείο ήταν κυρίαρχο και έντονο, επηρεάζοντας την οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή των περιοχών εκείνων.